YAKIN TARİHİMİZDE YAŞANMIŞ BÜYÜK İHANET VE CEHALET : İBRAHİM PAŞA SARAYININ YIKTIRILMASI

İhtişamı ile döneminin en dikkat çeken sivil mimari eserlerinden biri olan İbrahim Paşa Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından tüm masrafları karşılanarak, vezir-i azamı Pargalı İbrahim Paşa adına 1521 yılında restore edildiği bilinmektedir.İbrahim Paşa Sarayı, bir kısmı Roma dönemi Hipodromunun kalıntıları üzerinde olmak üzere üç kat boyunca yükselmektedir. 1930’lu yıllarda sırf Roma dönemi hipodromunu meydana çıkarmak ve İstanbul Adliye Sarayı’nı inşa etmek için İbrahim Paşa Sarayı’nın 3 avlusundan 2’si yıktırılmıştır. İşin en utanılmaz tarafı ise, bu yıkımı meşrulaştırmak için bilimsel altyapıyı oluşturma ihtiyacı duymuşlardır .

İbrahim Hakkı Konyalı tarafından kitap dahi kaleme almıştır .Buranın İbrahim Paşa Sarayı olmadığını,mehterhâne olduğunu ve yıkılmasında bir beis görmediğini ifade etmiştir. Velev ki mehterhâne olsa bile,böyle değerli bir tarihi binanın yıkılmasına gönülleri nasıl el verdi anlamış değilim. Bir arkeolojik heyecan yüzünden saray, 409 yaşında iken yıktırılmıştır.Aynı zihniyetin tezahürünü Beyazıtta bulunan, 2 adet olan Simkeşhâne binasının bir tanesinin yıktırılmasında da görüyoruz. Bizans kalıntılarını bulmak için Fatih devrinden kalma bu iki binadan birini yıkarak, ne derece gaflet içinde olduklarını görmekteyiz. İbrahim Paşa Sarayı’nın yıkılmasında asıl öncülüğü yapan kişi Prof.Dr. Sedat Hakkı Eldem’dir. Tabi bunun yanı sıra yıkım zamanında,utanmadan sıkılmadan orada poz verip fotoğraf çektiren 3 kişi ki bunlar ;

1-)Mimar Albert Gabriel

2-)Dönemin Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü olan Rüstem Duyuran .

3-)Eski, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü olan Aziz Ogan’dır .

Bu ihtişamlı, güzelim sarayın yıkılmasına şiddetle karşı çıkanlardan biri Mimar Sedat Çetintaş’dır. Türk Tarih Kurumu’na ve gazetelere birçok defa yazı yazmasına rağmen,sarayın yıkılmasına engel olamamıştır. Ayrıca dönemin şairi olan Ahmet Hamdi Tanpınarda, sarayın yıkılmaması için uğraşanlardan biridir. İhanet mi , cehalet mi siz karar verin. Ben her ikisini görüyorum. Cehalet olarak görmemin sebebi ; bu mirasa , bu tarihe , bu yapıya sahip çıkmak yerine yıkmalarıdır . Velev ki bu Bizans dönemi eseri dahi olsa yıkmak , korumamak cehaletin en büyük tezahürüdür.İhanet olarak görmemin sebebi ise, o dönemde yeni rejimi oturtmak ve kabullendirmek için eskiyi kötüleme geleneği vardır. Bu bir yere kadar makul görülebilir,fakat tarih eserleri yıkmak, ortadan kaldırmak haddi aşmaktır ve dahi milletin değerlerine ihanettir.Tarih bu ihaneti ve cehaleti asla unutmayacaktır.

Bu konu hakkında çok büyük çalışma yapan ve İbrahim Paşa Sarayı adlı kitabı yazan, Sanat Tarihi hocası Prof.Dr.Nurhan ATASOY’a teşekkürü bir borç bilirim. Tarihi birikime sahip çıkmak, ideolojik saplantılara kurban vermemek, hangi ideolojik fikir içinde olursak olalım bu tür tarihi değerleri zenginlik olarak görmek, ön yargılardan ve gereksiz kavgalardan kurtulmamızı sağlayacaktır. Her bir tarihi eser, tarihin derinliklerine inen kılcal damarlardır. Bu damarları tıkayan ideolojik saplantılardan milletçe kurtulmak dileği ile …

BURAK ÇELİK

Yemen Beylerbeyi Üveys Paşa Torunu

1.108 Comments

 1. sale dcondo sign

  27 Ocak 2020 at 00:11

  Because real estate prices have dropped a lot, the potential commissions
  that real estate agents and brokers could earn have also
  dropped. But the drop in commissions could be more than offset by the amount of
  properties that can be sold. And getting quality real estate property leads is
  one of the keys to making this a reality for real estate professionals.
  The reason being there are so many more properties on the market right now than there were
  before the bubble burst open.

  The rise in the number of homeowners who are underwater on their mortgages
  has increased so much that a very large number
  of them are determined that they cannot afford to stay in their own homes.

  They would rather sell their home and buy a comparable home for the much lower
  price, and take the loss so that they can improve their cash flow situation by having a lower mortgage payment each month.
  Plus since there is no shortage of properties to buy,
  these people had no problem finding a suitable home for a good price.

  Plus another result of the rise in available properties is that more and more people are becoming new homeowners.
  Since prices on homes are falling, more and more people are able to afford a home for the same amount they are currently
  paying in rent. So the reasonable choice for these
  people is to buy a house rather than continuing to rent.

  These factors all lead to something – a higher need for real estate agents to assist the buying and selling of all of these properties.
  Therefore , even though prices have dropped, the quantity of available properties, buyers, plus sellers has raised which over
  makes up for the lower prices in terms of how much a given real estate agent could make
  in the current real estate market. And as we all know,
  the more customers a real estate agent has, the more properties they will sell
  and the more money they’ll create.

  The problem comes in when a real estate agent has already gone through their current client checklist.
  The best way for them to get more clients is to somehow obtain more real
  estate prospects. Not only do they need more leads,
  they require high quality leads if they are going to achieve success in converting a high number of all of them into clients who actually follow through on buying and/or selling one or more qualities.

  So how can you get more real estate prospective customers? There are of course many different ways.
  These include purchasing them from an agency that offers all
  of them, advertising, subscribing to lead generation websites,
  developing and keeping current your own real estate property
  website that draws potential

  clients to it, and best of all by getting them through your own network.
  There are undoubtedly other ways of generating real estate prospects as
  well, but these are the most common strategies –
  all of which have proven to function to a certain degree.

  One of the easiest ways to get real estate leads is getting them.
  There are companies whose exclusive purpose is to find people
  who want to buy or sell a property. They then market this information to
  people who are willing to pay it off. So if you are a real estate
  agent looking for real-estate leads and either don’t have you a
  chance to find your own, or simply don’t wish to, then this may be a good option for a person.

  There are two different major ways to do this. You can purchase the real estate leads from the
  company as a set of data that you receive in the form of a list or spreadsheet.
  Then you will need to start sifting through all of them and using the data available to qualify
  plus categorize them yourself. And after that will, it’s
  time to start making phone calls to find out they are valid leads delete word.

  The other way of purchasing real estate qualified prospects is by subscribing
  to a real estate lead generator website
  that will send you much smaller lists of leads on a regular basis.
  This can be nice because the information is likely to be much more current than buying an one very large list
  of leads. But this means that there are fewer to work with
  so it doesn’t give you as much freedom with regards to choosing who to contact first.

  Buying real estate leads or subscribing to a
  lead generation website can also be expensive. This can be a very bad thing since the entire intent of buying leads is to find clients, sell properties, and make commissions,
  if the leads that you buy don’t turn into commissions. In that case,
  not just did you not sell any attributes (or many properties),
  but you lost money on worthless information, and you wasted time contacting worthless potential clients when you could
  have been working on finding great real estate leads
  instead.

  Another way to produce real estate leads is by marketing. If you
  are a real estate agent, broker, or business person, advertising your services may be a great way to generate real estate leads.
  This type of leads is great because rather than you working on the project to find people who want to buy or market a property, the tables are flipped and they come looking for you
  instead.

  In addition to having people try to find you instead of you trying to find
  them, there is certainly another benefit to advertising to generate
  real estate property leads. The people who are trying to find you are currently definitely interested in buying or selling a property.
  Which means that you don’t have to worry about
  whether they are going to turn out to be qualified leads or not, because
  they will, no doubt be.

  A similar way to generate property leads by advertising which can be
  even more effective than simply advertising on a
  billboard or in the paper is by setting up your own real estate website.
  Sites are surprisingly inexpensive to have hosted, and having one developed
  for you personally doesn’t have to be expensive either.
  And if you learn the basics of website development, you’ll be able to maintain it by yourself right after it’s been set up so that you can always keep it current.

  The reasons to keep your website current cannot
  be understated. First, you have to keep it updated with the properties you are selling so that the
  people who visit your website will have something to
  look at – and since this list of properties will be modifying frequently as your client list grows and changes, you’ll need to change your web site often to incorporate the new properties plus eliminate the ones that are no longer available.

  A second reason for keeping your website updated on a regular basis your page rank will grow higher.

  Search engines use a number of elements to determine how relevant they are to
  certain keywords, and where to display them in a list of search results.

  And one of the biggest things that moves a website
  toward the top of the list is it’s page rank, which is greatly affected by just how active and how current the
  website can be. So the more often you update your site,
  the higher its page rank will be, the larger it’ll show up
  in search results associated with real estate keywords, and
  the more guests you’ll get to your site.

  Once you get visitors to your site, you’ll be getting the exposure you wish
  to potential clients for free. They can stay on your blog for as long as they want to and look at
  as few or as many properties as they want to. And you don’t have to do
  everything in order to help them. In fact there might be thousands of people all on your web site at the same time.
  That is something that you would not likely ever have
  the opportunity to do in person. This particular phenomenon is what is known as
  leverage, plus leverage is what can turn a small business in to a fortune 500 business in short order when managed correctly.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla