Varsayımlar Üzerine Bir Üstat: William Shakespeare

Shakespeare hakkında bilinenlerin az olmasının, hayatının ve kişiliğinin kesin olarak açıklanamamasının sebebi ölümünden neredeyse bir yüzyıl sonra araştırmalara konu olmasıdır. Bir yüzyıl sonrasında da yakın çevresinden kimse kalmadığı için bilgiler doğal olarak sınırılı kalmıştır. Onun hayatını inceleyen ilk yazar N. Rowe’dur. Ama bu eser de güvenilir kaynaklardan oluşmamaktadır. 28 yaşına kadar hakkında kesin olarak bilinen üç şey vardır. Bu üç şey vaftiz oluşu, evlenmesi ve çocuklarının doğmasıdır. Vaftiz tarihi tam olarak biliniyorken doğum tarihi bilinmiyor. Ama 23 Nisan olarak kabul edilmektedir. 18 yaşındayken kendisinden 8 yaş büyük Anne Heatway ile evlenir. Babası ticaret işleriyle uğraşır. Annesi ise bir çiftçinin kızıdır. Evlendikten 6 ay sonra ilk kızı doğar. Bu doğum biraz erken olduğundan çeşitli dedikodular çıkar. Hatta ipuçlarına hiç rastlanmasa da evliliklerinin mutsuz geçtiği varsayılır. Lakin evlilik durumunun yazarın oyunları ile hiçbir bağlantısı yoktur. Ayrıca oyunlarında evliliğin kutsal olduğunu belirtir ve kadınları hep iyi tanıtır. Bu yüzden onun için oyunlarında kişiliğini gizler demek kaçınılmaz olur. İlk kızından sonra bir kız ve bir erkek olmak üzere ikizleri doğar. Oğluna dostunun ismi olan Hamnet-Hamlet adını verir ama bu çocuk 11 yaşındayken ölür. İlk gençlik çağı gelişim açısından çok önemli olmasına rağmen yazar hakkında ilk 28 yıl için kesin olarak bilinenler bu kadardır. Yazarın, nerede ve kaç yıl okuduğu, bulunduğu Stratford şehrinden ne zaman ayrıldığı, Londra’da ilk ne yaptığı, tiyatroya ne zaman başladığı ise hala bilinmemektedir. Kimine göre maddi yetersizlikten dolayı babasının onu okula göndermediği, kimine göre ise de Katolik bir ailenin yanına verilmiş ve koroda yetişmiştir. Yazarın oyunlarında sık sık müzik kullanması bu durumu doğrulayabilir ama kesin bir kanıt yoktur. Londra’da yazarların arasında yetişmiş olması, soyluların onu koruması ve Aristokrat çevre yazarın gelişimini etkilemiştir. Buna rağmen Latince ve Yunancası yetersiz, coğrafya bilgisi ise sınırlıdır. Mesleği hakkında bir çok varsayım vardır. Kasaplık, öğretmenlik, denizcilik, askerlik ve avukat yardımcılığı ile uğraştığı düşünülür. Askerlik mesleği ise bir yanılgıdır. Çünkü yaşadığı yerde yazarın soy adına sahip başka insanlar da bulunmaktadır. Oyunlarında hukuk terimlerini kullanması avukat yardımcılığı yaptığını doğrulayabilir. Doğduğu kasabadan ayrılmasının sebebi geyik avına çıkması ve başkasının arazisine izinsiz girdiği gerekçesiyle kendine açılan davadan ve davayı açan kişiye bir balad yazmasından dolayı olduğu herkesçe kabul edilen bir öyküdür. Bunun üzerine Lord Leicester(Chamberlain) Kumpanyası Topluluğu’nun peşinden Londra’ya gittiği de varsayımlar arasındadır. Londra kentinde ilk işi tiyatroya atla gelen seyircilerin atlarını tutmak bir diğer varsayıma göre de oyunculara konduitlik yapmaktır. Bu varsayımlardan sonra elimize Shakespeare’e değinen bir yazı geçer. Bu yazı R.Green’e aittir ve R. Green, Shakespeare’e gönderme yapar. Bu göndermenin nedeni yazarın tiyatro yazmadan önce tiyatro ile ilgili farklı işler yapmasından dolayı olabilir. Oysa o dönemde Shakespeare diğer yazarlar tarafından sevilen biriydi. Daha sonra Shakespeare üzerine en önemli bilgi F. Meres’in onun oyunlarını övmesi ve oyunlarının adlarını vermesinden kaynaklanır. Veba salgınından dolayı taşraya turneye çıktığı sanılır. Ömrü boyunca aynı kumpanyada çalıştı. Bu kumpanya dönemin en başarılı ve en çok para kazanan kumpanyası oldu. Bu işten iyi para kazanınca ailesinin maddi durumunu düzeltmek için doğduğu kasabaya geri dönmüştür. Hamlet oyununda toprak satın alma hırsında olanlarla alay eder ama gittiği yerde kendine güzel ve büyük bir ev alır. Shakespeare para işlerinde pratik ve hesaplıdır. Kimine göre sadece arazi sahibi olmak için çalışmıştır. Ki bu gerçeklikten uzak kalır. Ölümünün son yıllarında oyun kaleme almamıştır. Aldıysa da oynanmadığı için bilinmemektedir. Belki de gençlik çağında olduğu gibi sadece şiir yazmıştır. Yazarın ölümü ise bir rahibin dedikodusuna göre fazla içmekten ve yediği yemekten meydana gelen mide rahatsızlığından dolayı olmuştur. Doğduğu yerin geleneğine göre Shakespeare doğum tarihinde yani 23 Nisan’da ölmüştür. Cenazesinin ise 25 Nisan 1616’da kaldırıldığı belgelenmiştir. Yazarın ne kadar çok heykeli ve portresi olsa bile yüzü tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca imzası dışında da el yazısı örneğine rastlanmamştır.

Kaynakça: Mina Urgan- Shakespeare ve Hamlet adlı inceleme kitabının içinde bulunan Shakespeare’in Yaşamöyküsü adlı makalesi.

293 Comments

  1. Pingback: warfarin 2mg pills

  2. Pingback: rosuvastatin pills

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla