Türk Masallarında Devlet Kuşu
 Masal motiflerinin çözümlenmesinde ülkemiz araştırmacıları genellikle, Tarihi Coğrafi Fin metodu ve psikanalitik yöntemlerini kullanır. Devlet kuşu motifi yoğunlukla Türk masallarında karşımıza çıkar ve tarihsel kökenlere vurgu yapar. Yapısalcı teorisyenler‘’aynı varlığa yüklenen niteliklerde aynı amaca yönelik değerleri görmenin mümkün olduğu’’ görüşündedirler. Kuşlar, farklı kültürlerde görülen ama çeşitli noktalarda ortaklık taşıyan bir unsurdur. Örneğin, Türk kültüründe ‘’Zümrüdüanka, Huma, Umay’’ olarak adlandırılan kuş, farklı mitolojilerde ‘’Phoneix, Anka, Simurg, Homa’’ adıyla yaşamaktadır. Devlet kuşu motifi,  Türkiye merkezli masallarda incelemeye alınan yaklaşık bin masalın on beş tanesinde karşımıza çıkmıştır. Bu masallarda incelemeye alınan devlet kuşu motifi, yönetimin ve yöneticinin belirlenmesinde en temel öge olarak karşımıza çıkar. Lakin Türklerin siyasal yapısı M.Ö. 2000 yıllarının çok öncesinde olduğundan ve şekillenmesinden dolayı devlet kuşu motifi gerçek Türk siyasi tarihi yapılanması ile çelişki gösterir. Bu çelişkiyi ‘’fonksiyonalist teori’’ ile açıklayabiliriz. Fonksiyonalist teori,

             1. Hoşça,eğlenceli vakit geçirme                     
 2. Değerlere ve törelere destek verme
                      3. Eğitim yani kültürü gelecek kuşaklara aktarma
                           4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma çabası.
ilkelerini içerir.
    Böylece devlet kuşu motifi Türk siyasi özellikleriyle çeliştiğinden fonksiyonalist teorinin tam olmasa da son ilkesine göre masallarımıza yerleştirilmiştir diyebiliriz. Bu motifin koyulmasını psikanalitik yaklaşımla çözmek mümkün görünmektedir. Bireyin kişisel isteklerini gerçekleştirmek için sembolik değerler oluşturduğunu, siyasal yaşamında var olmayan bir uygulamayı folklor ürünlerine uygulayarak bir anlamda protestosunu gösterdiğini belirtmek mümkündür. Psikanalitik yöntemin savunucularından Campbell’ın geliştirdiği teori bağlamında sorun ele alındığında, araştırıcının, halk anlatılarında kahramanın başı ne zaman dara düşse ya da macera yeni bir sürece girecek olsa bu durumu kolaylaştıran insan ya da hayvan görünümlü bir figürün aksiyona katıldığını belirttiği görülür. Campbell, bu yapıyı doğaüstü yardımcı olarak tanımlar.
Kaynakça
Öncül Kürşat, 2009, ‘’Masallardaki Devlet Kuşu Motifi’’, Milli Folklor Der., S.84, s.175-177.

376 Comments

 1. Marvinrex

  25 Kasım 2021 at 21:29

  coupons for viagra at walmart viagra generic for sale viagra for women foods to increase libido in men manufacturers coupons for prescription drugs taking cialis with viagra

 2. Marvinrex

  26 Kasım 2021 at 03:17

  anti depression medication list sildenafil coupons with prices dr oz natural viagra viagra for women what happens when you take viagra cheap vigora 100 pills drugs to increase female libido

 3. Bennieteelf

  27 Kasım 2021 at 18:59

  manufacturer of viagra in us ed help without drugs levitra vs viagra $25 kroger prescription transfer coupon generic viagra without a doctor prescription

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla