Lale Devri’nin Zarif Şairi:Nedim

Asıl adı Ahmet olan Lale Devri şairimiz Nedim adıyla tanınıp,o devrin eğlencelerini eserlerinde en iyi şekilde yansıtmıştır.İstanbul’da doğan şairimiz gazellerinde İstanbul’u,İstanbul’un güzelliklerini,saray eğlencelerini biz okurlara aktardığı için ”İstanbul Şairi”olarak da tanınır.Nedim,Damat İbrahim Paşa’ya yakınlığı sayesinde yıllarca himaye altında yaşamıştır.Üstün bir zekaya ve zarafete sahip olan şairimiz,saray çevresinde büyük ilgi görmüş ve gördüğü ilgiye layık olabilmek için saray büyüklerine kasideler sunmuştur.Divan Edebiyatı çerçevesinde alışık olduğumuzun aksine ilahi aşkı işlemeyip,beşeri aşka ve gerçek olan sevgililere seslenmiştir eserlerinde.Divan edebiyatının en büyük şarkı şairidir.

”Geh varıp havz kenârında hıraman olalım
Geh gelip kasr-ı cinan seyrine hayrân olalım
Gâh şarkı okuyup gâh gazel-hân olalım
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a”

dizelerindeki gibi hayattan zevk alma,gününü güzel yaşama,yaşadığı zamanı güzel yaşama amacında olan Nedim,Mahallileşme Cereyanı’na katılarak sade halk dili ve bu dilin deyim ve sözcüklerini sıkla kullanarak cereyanın gelişmesine ve zirveye ulaşmasında çok büyük katkı sağlamıştır.Bu sırada halk edebiyatından da etkilenen şair,hece ölçüsüyle bir koşma kaleme almıştır.Şiirlerinde mahlas kullanmamasını kendi ağzından,”Malumdur benim suhanım mahlas istemez.”diyerek açıklamıştır.

Ölümü hakkında iki rivayet olan şairimiz kimi kaynağa göre Lale Devri’ni sonlandıran Patrona Halil İsyanı’nda canını kurtarmak adına kaçarken damdan dama atladığı anda ölmüş,kimi kaynağa göre ise ailesinin başına gelen kötü olaylar yüzünden psikolojik sarsılma geçirerek hayata gözlerini kapatmıştır.Ölümünün nasıl olduğu bir muamma olsa da bize yaşadığı süre zarfında güzel eserler bıraktığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.

“Sürmeli gözlü güzel yüzlü gazâlân anda
Zerkemerli beli hançerli cüvânân anda
Bâhûsûs aradığım serv-i hırâman anda
Nice akmaya gönül su gibi Sa’dâbâd’a..

Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
Oldu Sa’dâbâd şimdi sevdiğim dâğ üstü bâğ
Çâr-bâğ-ı İsfahan’ı eylemiştir dâğ dâğ
Oldu Sa’dâbâd şimdi sevdiğim dâğ üstü bâğ”

1.605 Comments

 1. Patrickjum

  26 Kasım 2021 at 17:53

 2. Patrickjum

  27 Kasım 2021 at 08:05

  https://cialiswithdapoxetine.com/# – cialis support 365

 3. Wilsoncix

  28 Kasım 2021 at 06:32

  gnc natural male enhancement cialis in india from cipla taking 40 mg of cialis taking viagra humalog patient assistance application form generic viagra professional review menopause libido loss

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla