Kral Odin’in Fedakarlığından Doğan Alfabe: FUTHARK

 

Geçmişin tozlu sayfaları olduğunun hepimiz farkındayız. Peki bu sayfaların üzerindeki kurumuş mürekkep ile yazılan tarih hangi alfabe ile yazıldı? Tabi ki bunun cevabı çok geniş bir konu başlığı ancak bizim ele alacağımız konu Runik yazı. Runik yazı İlk Çağ Orta Asya toplumlarından Trüskler’e ,Macarlar ,İskandinav ülkeleri ve Kuzey Avrupa’da görülmüştür. Kelime anlamı olarak Hint-Avrupa dil ailesinde Runik ya da Runa mırıldanmak, sırdan söz etmek, sır anlamlarına gelir. Runik adının kullanılma sebebi ise eski Cermen dili halkarının Run (Runes) olarak anılmalarından ötürüdür. Cadılık ve paganizmde de çok görülen bu dil büyü ve çeşitli dinsel amaçlar içinde kullanılmıştır. Runik tılsımlar buna örnek verilebilir. Runik alfabenin bizim işleyeceğimiz kısmı bir çeşidi olan ve Kuzey Avrupa’da kullanılan şekli Futhark’tır. Futhark kelime anlamı olarak göksel yaşam anlamına gelse de bu ad alfabenin ilk altı harfinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir addır. Bu harfler ‘Fehu-Uruz-Thurisaz-Ansuz-Raidho-Kenaz’ şeklindedir ve anlamları sırayla “Her başlangıç kendi sonuna giden tohumlar barındırır”, “Akıl maddeden, madde akıldan üstündür.”, “Eğer barış(huzur) için savaşmalıysak, bırakın kendi barışımızı(huzurumuzu) savaşta bulalım”, “Konuşmak için kelime bulmadan önce dinleyin”, “Öğrenci hocasını geçer” şeklindedir. Bilinen en eski Nors Runik alfabesi“Elder Futhark”’tır.

elder futhark ile ilgili görsel sonucu

Bu alfabe İskandinavların belirlediği yirmi dört takım yıldızına denk gelecek şekilde yirmi dört harflidir. Nors’lar bu yirmi dört takım yıldızına “Rün hattı” adını vermiştir. İlk Futhark alfabesinin ise yirmi dörtten on altıya düştüğü sanılmaktadır. Futhark alfabesi Nors halkına Kral Odin tarafından armağan edilmiştir. Odin bu büyülü dili öğrenmek için bir gözünü feda etmiştir ve kendini bacağından Yggdrasill’e, dokuz diyarı birbirine bağlayan kökleri insanlığın dünyası Midgard, devlerin dünyası Jotunheim, yeraltı dünyası Hel gibi yerlere uzanan ve dokuz diyarı koruyan hayat ağacı, dokuz gün dokuz gece asmıştır. Bu efsaneden yola çıkarak Kral Odin fedakar bir kraldır. Efsanelerde Odin’in sekiz bacaklı atı Sleipnir ile diyarlar arası yol kat ettiği geçer. Kral Odin’in Turkland’dan İskandinavya’ya göç ettiği söylenir. Kuzey Avrupa’da kullanılan Runik yazı Asya’da kullanılana çok benzemekle birlikte hepsinin kökeninde Türk tamgası olduğu ifade edilir ve bu da göçü destekler. Bu bilgiler ışığında aklınızda “Odin Türk mü, Norslar Türk mü?” gibi sorular belirebilir. Bunun açıklaması olarak İsveç tarihinin kurucusu olan Sven Lagerbring ”İsveçliler Türk kökenlidir. Tanrımız ODİN de Türktür.’ Açıklamasını gösterebiliriz. Lagerbring destanlarında Odin’in Turkland’dan göç ettiğinin belirtildiğini söyler. Bu destanlardan birkaç örnek vermek istersek Odin “Herwarar Masalı”’nda Tirkiar (Türkler) ve Asiemaen (Asyalılar) olarak tanıtılan büyük bir kitlenin önderiydi. Snorri Sturluson  tarafından ele alınan Norveç krallarının hayatını anlatan saga türü destanın ilk kısmı olan Heimskringla’ya bakacak olursak “As” adı altında bir kavimden bahsedilir. Yine buradaki bahsin devamında As kavminin başında Ödin adında cesur ve uzak diyarları fethe giden savaşçı bir yönetici mevcuttur ve yazıda Ödin’in Turkland taraflarından olduğu belirtilir. Aynı yazarın başka bir eseri olan Prose edda’da ise Odin’in kalabalık bir grupla yola çıktığını, yanlarında bulunan büyük bir hazine ile geçtikleri tüm toplumlarda haklarından övgüyle söz ettirmeleri ve insandan ziyade tanrılara benzedikleri söylenmekteydi. Saxland (günümüz Almaya civarları) taraflarına gelene kadar durmayan Odin burada konaklayarak büyük bir egemenlik kurdu ve burayı üç oğlunun yönetimine bırakıp Reidgotaland’ya (Danimarka) gelmiştir. Bir başka örnek olarak yine Snorri Sturluson’un “Ynglinga”’sı ve Edda’ları örnek gösterilebilir. Son olarak belirtmek istediğim Sahipkıran Timur batı seferine çıkmadan önce Öden Ata’nın, Odin’in Türk mitolojisindeki ismi, kabrini ziyaret etmiş, dua ve dilekte bulunmuştur .

 

4 Comments

  1. maurten energy gel review

    12 Mart 2020 at 15:08

    What’s up, for all time i used to check webpage posts here early in the daylight,
    for the reason that i enjoy to gain knowledge of more and more.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla