ABD Senatosu Tarafından 1915 Olaylarıyla İlgili Alınan Kararın Düşündürdükleri

Türkiye’de 1. Dünya Savaşı koşullarında gerçekleşen 1915 olaylarını “soykırım” olarak dünya kamuoyuna ve Türkiye’ye kabul ettirme çabaları 1970’li yılların ikinci yarısında hız kazanmışır. Evvela, Türkiye’ye karşı Ermeni terör örgütü ASALA’nın kanlı eylemleriyle başlayan bu süreç, akabinde üçüncü ülkelerin parlamentolarında kabul edilen kararlarla devam etmiştir. Ermeni lobisi, soykırım iddialarını dünya kamuoyunda geçerli kılma ve ülkemiz üzerinde baskı oluşturma açısından bugüne dek önemli ilerleme sağlamıştır. Ülkemiz ve devletimiz haklı olarak, Ermeni lobisinin ABD ve AB’den destek alan bu kampanyasına, siyasi suistimale imkan vermeden, objektif tarihçilere bırakılması, 1915 olaylarının o zamanki Türk nüfusu üzerindeki travmatik ve demografik etkilerinin dikkate alınması açısından karşı çıkmakta haklıdır. Zaten çoğu AB ülkesi parlamentosunun aldığı ‘sözde soykırım’ kararlarından sonra ABD Kongresi’nin konuya yaklaşımı, dış politikamız ve ulusal güvenliğimiz açısından hayati öneme sahiptir.
Ülkemiz ile ABD arasında S-400 füze savunma sistemi satın alımı ile başlayan gergin sürecin ardından, ABD Kongresinden Türkiye hakkında birbiri ardına kararlar gelmeye devam ediyor. Nisan ayında ABD Kongresi’nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar nezdinde 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması amacıyla taslak metinler sunulmuştu. Tamamen benzer içeriğe sahip olan bu taslaklar, bir nevi misilleme olarak, ordumuzun Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtının hemen ardından da ABD Kongresi gündemine getirilmişti. Nihayetinde her ne hikmetse(!) 29 Ekim 2019 günü, ABD Temsilciler Meclisinde “Ermeni soykırımı konusunda ABD’nin tutumunu teyit’ notuyla bu karar onaylandı.
Şunu net olarak anlamak lazım; Senato kararının zamanlaması asla bir tesadüf olarak değerlendirilemez. Çünkü, ABD iç siyasetinde ve Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları sebebiyle hayati olayların yaşandığı oldukça gergin bir siyasi süreçte alınan bu karar, Kongre’nin yapmak istediği misilleme ve tehditlerin su yüzüne çıkmasıdır. Zira bu kararın, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki yetki alanları konusunda imzaladığı mutabakat muhtırasıyla neredeyse aynı zamana denke glemesini tesadüf olarak izah etmek mantıken mümkün değildir. ABD Temsilciler Meclisi kararında olduğu gibi iç ve dış siyasette, ülkemiz üzerinden güç gösterisi yapmaya çalışan ABD Kongresi, kendi organı olan Senato aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti’ne üstü kapalı bir şantaj yapmaktadır. Dolayısıyla Kongre’nin, ABD ile Türkiye arasında, uzun bir tarihsel sürece dayanan müttefiklik ve dostluk ilişkilerini, politik hırslar ve sonu gelmez entrikalar uğruna feda edebileceğini de görüyoruz.
ABD Kongresi’nin, bu kararları, Türkiye’ye karşı yapılan soykırım suçlamalarının, objektif bir tutumdan uzak, sadece politik çıkar hesaplarıyla yapıldığını, Ermenistan ve Ermeni diasporsı da dahil olmak üzere tüm dünya kamuoyunun gözü önüne sermiştir. Dolayısıyla, ABD Kongresi bu kararları alarak, ABD’nin Türkiye gibi kilit öneme sahip bir müttefikiyle olan ilişkilerini neredeyse kopma noktasına getirecek bir hamle yapmıştır. Bu nedenle ABD Kongresi kendi kurduğu bu oyunun kurbanı olarak, ABD’nin ulusal ve siyasi çıkarlarına da büyük zarar vermiş ve ABD-Türkiye ilişkilerini onarılması zor bir şekilde zedelemiştir. Sonuç olarak;
1-ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden, objektivizmden ve hukuki dayanaklardan uzaktır. Dolayısıyla, ağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Senato’nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir.
2-Bu karar, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabalara suikast niteliğinde, politik bir tuzaktır.
3-Ülkemizin bölgesindeki hayati çıkarlarını ve dünya kamuoyu nezdinde siyasi çıkarlarını ve imajını korumak için verdiği mücadele kararlılıkla devam ettirilmeli ve günlük ve geçici menfaatler uğruna asla taviz verilmemelidir.

Umut Berhan ŞEN / Analist-Yazar

316 Comments

  1. Pingback: acetazolamide canada

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla