Felsefe

  • Mefkûre Bilinci

    Fikirlerin başlı başına birer kuvvet olabileceklerine inanılan devirde değiliz.Asrımızın sefaleti,maddeye bağlanan teknik kuvvetin fikir kuvvetini yenmiş olmasından ileri gelmektedir.Son zamanların ideali olan demokrasi bile,birbirine inanarak...

  • Saint George and The Dragon

      Hristiyan mitolojisinin bir ürünü olan Saint George bizim Aya Yorgi diye bildiğimiz azizdir.Kendisi hristiyanlık için önemli bir mitolojik kahramandır bu tablosu ise şahsım adına...

  • İdeal Bir Kahraman: Prometheus

    İnsanların ihtiyacı olan bir kahraman, bizim için kendini feda etmiş ve bunun bedelini ödemiş bir tanrı. (Ateşin çalınışının bir tasviri) (Zeus) Herkes Prometheus mitosu az...

Araç çubuğuna atla