Hallelujah Emperyalizmi

Her şey kral Davud’un şehri Beytlahem’ de başlamıştı. Kent dışındaki otlaklarda bulunan bir grup çobanın etrafını parlak bir ışık aydınlatmıştı. Bu ışık hz. İsa’ydı.

    İsa yaratıcının mesajını getirmek için görevlendirilmişti. Bu mesajlardan biri de Luka  incilinde yazan ”Göklerdeki tanrımız yüceltilsin, yeryüzünde razı olduğu barış getirsin.” mesajıydı. Evet, barış (!) mesajı …  Bakalım kutsal kilise Hristiyanlığın bu buyruğu için ne kadar çaba sarf etmiş!

Roma İmparatorluğu topraklarında doğan Hristiyanlık çeşitli baskılara rağmen yayılıyordu. İsanın öğretilerinin sesi, günden güne güçlenirken III. yüzyılda iyice gürleşmişti. Roma çok katı şekilde engellemeye çalışmış fakat kuzeyden gelen barbar akınlarıyla iyice otoritesi zayıflayan Roma’nın bu akıma karşı başarısız olmasından sonra Roma imparatoru Costantine 313 yılında Milano Fermanını ilan etti. Bu fermanla pagan inancına sahip Roma eskinin aksine Hristiyanlığa hoşgörü ile yaklaşmaya başladı. Hristiyanlığın yayılmasındaki zorluklar aşılmış, Roma’da popülerliği artmıştı. Sonrasında 379 yılında İmparator Theodosius tarafından resmi din ilan edildi. Hristiyanlıkla tamamen zıt olan Roma kadim inancı Paganizm yasaklandı. Roma’nın Hristiyan olmasından sonra Hristiyanlık uçsuz bucaksız Roma topraklarında büyük ve derin etkiler yarattı.

   PAPALIK MAKAMI 

    Papalık makamı Hristiyan asının üst aklıdır. Hristiyan coğrafyasında büyük etkilere sahip olan olan bu makam ”Kutsal Makam” olarak adlandırılır. İlk başlarda hristiyan coğrafyasındaki tüm psikoposlara Papa denirken sonraları bu unvan  yalnızca I.Costantin’in emriyle inşa edilen Aziz Petrus Bazilikasının psikoposuna verilmiştir. Bu makam yaptığı yardımlarla diğer kiliselerin bağlılığını kazanıp etki alanını arttırmıştır. Sonraları Frenk kralı Pepin’in Papaya toprak bağışlamasıyla bu yapı bir devlet olmuş ve Papalık Devleti resmen kurulmuştur.

Avrupa’da aristokratlarından  toplumun  en yoksul kesimine kadar etki eden Hristiyanlık; Papanın hükümdarlara taç giydirecek protokolde olması, tüm katolik mezhebinin Papa kararlarını ilahi bir emir olarak algılaması ve bu makamın tüm Katolik dünyasını; kültürel, ekonomik,politik yani bir toplumun tüm uzuvlarını etki ve sömürü altına almasıyla kilise (hallelujah ) emperyalizminin pençesine düşmüştür.

HALLELUJAH EMPERYALİZMİNİN TEBAASINA ZULMÜ

   Vatikan gün geçtikçe Hristiyanlığı saptırarak ve kendi çıkarları doğrultusunda yeni kanunlar ve ibadet şekilleri ortaya çıkararak Hristiyanları köleleştirmiştir. Endüljans adı verilen sistemle Hristiyanların arafda olan yakınlarına, bir ücret karşılığında cennete gönderdiklerini ve onlara, orada verilen fiyat miktarına göre arsa satmışlardır. Bu toprak ticareti (!) Luther’e kadar kilisenin önemli gelir kaynaklarından biri olmuştur.

İsa’nın öğretilerini yozlaştıran Vatikan ve Papanın emrindeki papazlar gelişime ve yeniliğe de kendi otoriter çıkarları için karşı çıkıp büyük fikir ve bilim adamlarını afaroz edip idam ettirdiler. Örnek olarak Galileo’nun,” dünya güneşin etrafında dönüyor.” lafı dine aykırı olduğu için engizisyon mahkemesine çıkartıldı. Mahkemede fikrinden son anda cayarak ölümden kurtulduBu skolastik karanlığın en basit delilidir.

(GALİLEO’NUN ENGİZİSYON KARŞISINA ÇIKIŞI)

   Papanın ve ona bağlı Hristiyan kralların, önce korkut sonra sömür sisteminden elbette yoksul tebaa payını aldı. Bitmek bilmeyen vergilerden ve hastalıktan dolayı uzun yıllar ser sefil bir yaşam süren Hristiyanlar Luther’den sonra bu karanlık dönemden az da olsa kurtuldular.

    Yazının devamı gelecektir. II. kısımda Hallelujah Emperyalizminin diger din ve mezheplere mensup insanlara yaptığı zulüm, sömürü ve misyonerlik faaliyetlerinden bahsedeceğim.

okuduğunuz için teşekürler sevgi ve saygılarımla …

 

ALİ UĞUR GÜLER

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 

37.323 Comments

 1. bimialbub

  26 Ocak 2022 at 06:15

  Xqsfvy Consider a block resting on a surface as shown in Fig. what does plaquenil do to your body Doilmy

 2. cheap cialis

  26 Ocak 2022 at 12:03

  https://cialismat.com/ tadalafil blood pressure

 3. gay live chat rochester video o

  26 Ocak 2022 at 15:18

  gay video chat for windows 8
  gay phone chat line phone numbers
  gay chat apps

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla